Minősítések

Gyártó ezennel kijelenti saját felelőségére, hogy az általa gyártott kazán

Típus:
Totya „S”
Teljesítmény:
18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 kW
 
VTSZ 2822
Típus:
Totya „T”
Teljesítmény:
„T”-1 55, „T”-2 75, „T”-3 85, „T”-4 58, „T”-5 68, „T”-6 98, „T”-7 55 kW
 
VTSZ 2822
Típus:
Totya „VR”
Teljesítmény:
28, 38, 48 kW
 
VTSZ 2822

M E G F E L E L

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alábbi normatív dokumentumokban megfogalmazott feltételeinek.
Többszörösen módosított 21/1998 (IV.17.) IKIM. rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról (amely egyező a 98/37/EK irányelvvel).


MSZ EN 12100-2 : 2004 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei 2. rész : Műszaki alapelvek és előírások.

MSZ EN 614-1 : 1998 Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai elvei 1 rész : Fogalmak és általános elvek.

MSZ EN 563 : 1997 Gépek biztonsága. Megérinthető felületek hőmérséklete. Ergonómiai adatok a meleg felületek hőmérsékleti határértékeinek megállapításához.

MSZ EN 764-1 : 2004 Gépek biztonsága. Nyomástartó berendezések. Fogalom meghatározások és jelölések Nyomás, hőmérséklet térfogat.

MSZ EN 303-5 : 2000 Fűtőkazánok 5. rész. Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 300 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Fogalom meghatározások, vizsgálat és megjelölés

MSZ EN 12809 : 2001 Családi tüzelőberendezések 50 kW-ig. Fogalom meghatározások, vizsgálat és megjelölés.


További információk:

A megfelelőségvizsgálatot végezte: FVM MGI
A vizsgálat azonosítószáma: gyári szám+ ell. Jkv szám

ÉMI-TÜV tanúsítvány megtekintése: 1. oldal 2. oldal